top of page

Fjernundervisning i matematikk

For  elever på ungdomskole og videregående  nivå

Vi har konsulenter i vårt nettverk som tilbyr fjernundervisning i matematikk. De benytter Skype som har flere nyttige verktøy som blant annet gjør at man kan utføre lyd og video samtaler, skjermdeling med mer.

Dette er privatundervisning med kun en elev i gangen. For og kunne delta i undervisningen må man ha PC med hodetelefoner med mikrofon, og da enten stasjonær eller bærbar PC, det er ikke tilfredsstillende med nettbrett eller smart telefon. Man må også ha tilgang til et sted man kan sitte uforstyrret under undervisningen.

En av fordelene med slik undervisning er at man slipper å reise noen steder, man utfører det hjemmefra, og bruker da ikke tid på reising.

Ved første undervisningstime vil vi legge mye vekt på å kartlegge elevens faglige nivå, slik at eleven klarer å henge med i undervisningen fra starten av. Det er ingen vits i å pøse på med lærdom som ikke blir mottatt, så vi starter på det faglige nivået eleven er på. Hovedfokus er selvutvikling av elevens egne matematiske ferdigheter, med regelmessige kontrollspørsmål for å få bekreftet dette. Nøkkelen til å få eleven til å lære er å undervise på en spennende måte, det skal ikke være kjedelig, matematikk er moro!

5x + 3x + 6 - 2 = 7x + 6

5x + 3x - 7x = 6 - 6 + 2

x = ?

X=2 

Priser

Enkelttimer: Kr. 300,- 

 

Pakkepris på 10 timer: Kr. 2700,- 

Pakkepris på 20 timer: Kr. 5200,- 

 

Ta kontakt for en uforpliktende prisvurdering av oppdraget!

bottom of page