top of page

Markedsundersøkelser

Markedsundersøkelser

Vårt team med dyktige intervjuere har lang erfaring med utførelse av telefonintervju og har jobberfaring fra store analysebyrå i Norge. Intervjuerne utfører markedsundersøkelser rettet mot alle bransjer i Norge. Kundene stiller vanligvis med URL-lenker, eller intervjuerne logger seg på kundens system og utfører undersøkelsene derfra og vi har vårt eget telefonsystem.

På forespørsel skreddersyr vi også bransjespesifikke kontaktlister hvis kundene ikke har egne kontaktlister vi kan jobbe med.

Vi utfører markedsundersøkelser, rekruttering av deltakere til nettundersøkelser og dybdeintervju. Vi har også intervjuere som er spesialiserte i gjennomføring av dybdeintervju, og vi har vår egen intervjuguide for intervjutrening. Vi følger regelmessig opp intervjuerne våre og lytter til samtalene deres for å stadig forbedre og sørge for at de kan levere den beste kvaliteten. Veileder som er ansvarlig for opplæring av intervjuerne våre har 8 års erfaring som intervjuer for et av Norges største markedsanalysebyrå.

Kontakt oss for en uforpliktende prisvurdering av oppdraget!

bottom of page